Fiat PRIMAAUTO MIECHÓW Fiat PRIMAAUTO MIECHÓW
   
Dostawcze  
 
    www.fiat.pl        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Usługi finansowe

• Usługi posprzedażne

Więcej o usługach posprzedażnych


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazów


Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów - KMI006.
Czy masz ważne badanie techniczne?, sprawdź w dowodzie rejestracyjnym!.

1.    Zakres badań:

„B” – pojazdy samochodowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t;
„T” – ciągniki rolnicze;
 „c” – pojazdy przystosowane do zasilania gazem;
„d” – pojazdy zarejestrowanych po raz pierwszy za granicą (pierwsze badanie techniczne);
„e” – pojazdy skierowane przez organ kontroli ruchu drogowego lub starostę;
„f”  – pojazdy mechaniczne SAM co do zgodności z warunkami technicznymi;
 „h” – nadawanie i wybijanie numerów na nadwoziach (podwoziach-ramach), silnikach pojazdów oraz    wykonywanie tabliczek zastępczych.

2.   Wybrane pozycje z cennika przeglądów technicznych pojazdów:

Samochód do 3,5t

98,00zł

Ciągnik

 62,00zł

Samochód do 3,5 t zasilany gazem  161,00zł
Pojazd skierowany przez organ kontroli ruch drogowego lub starostę – po wypadku, kolizji drogowej (za badanie specjalistyczne)  192,00zł
Wykonanie numeru nadwozia lub silnika

 49,00zł

Wykonanie tabliczki i jej umieszczenie

 36,00zł

 3.   Patronat Instytutu Transportu Samochodowego.

Prowadzona przez PRIMA AUTO Podstawowa Stacja Kontroli Pojazdów KMI006 jest pod  patronatem Instytutu Transportu Samochodowego z siedzibą w Warszawie.
Zyskujemy przez to:
Nieograniczoną, merytoryczną pomoc specjalistów  ITS z zakresu techniki samochodowej,
Pomoc pracowników Biura Patronatu, którzy odpowiadają na pytania dotyczące budowy, wyposażenia oraz technologii pracy stacji kontroli pojazdów,
Profesjonalny system komputerowy, zapewniający pełne logistyczne i merytoryczne wsparcie pracy stacji kontroli pojazdów, z możliwościami specjalistycznej kierunkowej rozbudowy,
Wczesny dostęp do istotnych informacji dotyczących SKP już w fazie projektu, wraz z interpretacją przepisów związanych z badaniami technicznymi pojazdów,
wydawnictwa instytutowe, zawierające istotne informacje dotyczące pojazdów i urządzeń eksploatowanych w Polsce (Katalog Marek i Typów pojazdów eksploatowanych w Polsce, Informator SKP, itd.),
Możliwość wykorzystania naszego logo do celów reklamy stacji kontroli pojazdów.

4.   Warto wiedzieć.

Badanie techniczne (rejestracyjne) pojazdu polega na sprawdzeniu, czy pojazd  odpowiada warunkom technicznym określonym w aktualnie obowiązującej ustawie – Prawo o ruchu drogowym i rozporządzeniach Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich niezbędnego wyposażenia. Bez ważnego badania technicznego (rejestracyjnego) pojazd nie powinien poruszać się po drogach, a w przypadku zatrzymania takiego pojazdu przez organy do tego uprawnione kierujący spotka się z bardzo przykrymi konsekwencjami.

 
 
· polityka prywatności    · informacje o cookies